วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานศึกษากลุ่ม ๓-๔)
ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : รองวาสนา สุขเกษม
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 85