วันที่ 26 สิงหาคม 66 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ พร้อมด้วย นางธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจําปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษ สำนักพระราชวัง เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมงาน ให้โอวาท และกล่าวปิดงาน ในกิจกกรรมมีการรับมอบโล่ เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพอาชีวศึกษาปทุมธานี
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : อัศม์เดช อินเสน
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 27