วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม “ชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2566” ตามโครงการเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไป สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์กิจกรรมหม่อนไหมครบวงจร นิทรรศการให้ความรู้ด้านหม่อนไหม เช่น การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อมสีเส้นไหม การทอผ้าไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ นคราชสีมา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : ชลลดา บุญธรรม
ภาพ/วีดีโอ : อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 43