โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสาธร

วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสาธร
การประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563-2564 มีรายนามดังต่อไปนี้
เหรียญจักรพรรดิมาลา
1. นางสาวณัฐธิดา นูเร ครูชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวอัญอานัณท์ รัตนะดิสรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตำ่กว่าสายสะพาย
1. นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
2. นายอุปถัมภ์ จิตตภานันท์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
มอบโล่รางวัล จากสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีมุทิตาจิตประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1. นางวงจันทร์ บุญเรืองอุดม ครูชำนาญการพิเศษ (โล่รางวัล)
2. นางฐิติพรรณ ก้านจักร ครูชำนาญการพิเศษ (โล่รางวัล)
3. นางไสว สีพูน ลูกจ้างประจำ
4. นายลำพรรณ แช่มอินทร์ ลูกจ้างประจำ
5. นางละออง แช่มอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
และแสดงความยินดีกีบบัณฑิต และมหาบัณฑิตใหม่ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารบุคคล
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : ประสิทธิ์/ทนงศักดิ์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Exit mobile version