วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการบริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคุณวีริยาณัณท์ จริยธีรชัย ผู้จัดการบริษัท และคณะ จาก บริษัทเนรมิตสุข จำกัด (Neramitsuk Co., Ltd) ในการมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนกิจกรรมงานจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานงานนักเรียนประจำ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน : งานชุมชนสัมพันธ์ และภาคีเครือข่าย
เรียบเรียง : ว่าที่ ร.ต. ธนุ สมสงวน
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : ประสิทธิ์ สมพร
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 19