วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ตำแหน่งครู เข้าร่วมกิจกรรม CPF CONNEXT ED Roadshow โดยเป็นการรับฟังการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางการศึกษา ของซีพีเอฟ พร้อมทั้งร่วมรับฟัง PLC โครงการต้นแบบคุณภาพสู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 48