📣วันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มอบนโยบายการบริหารงาน และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ฯ ให้แก่คณะผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารการการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ นางพวงทอง ศรีวิลัย ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในการนี้ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เข้าร่วมรับนโยบายและร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
พร้อมได้นำผัดหมี่โคราช ของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ร่วมจัดบูธต้อนรับนางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร ฯ

Post Views: 63