วันที่ 24-25 ธันวาคม 65 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ประธานในพิธีเปิด”สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ การศึกษาพิเศษร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน : บทบาทของรองผู้อานวยการสถานศึกษา กับการร่วมพัฒนาการศึกษาพิเศษอย่างยั่งยืน” โดยมี รอง ผอ.รร. 407 คน จากทั้ง 3 ประเภทสถานศึกษาในสังกัด สศศ. (โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ) เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร
การอบรมในครั้งนี้ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมงานโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สศศ. ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการบริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจในบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการทํางาน การบริหารจัดการสถานศึกษาที่สามารถนําสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น รวมถึงเป็นการเครือข่าย รองผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด
กลุ่มงาน/งาน : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : สศศ.
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 44