วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 งานกีฬา กลุ่มบริหารวิชาการ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “นม.ป.เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียน
การจัดการแข่งขันกีฬาสีดังกล่าว มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นการคัดเลือกนักกีฬาช้างเผือกตัวแทนของโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย
กลุ่มงาน/งาน : งานกีฬา กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
 
Post Views: 102