วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณโรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา และ นางสาวสำอางค์ พิศเพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรีบนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก เป็นคณะกรรมการประเมิน
การประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย ได้แก่ ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 90