โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 24 กันยายน 2565 ประชุมสัมมนาวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 3 , 4 , 5 , 6 โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และวันที่ 25 กันยายน 2565 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ. สศศ. และนางสุดา สุขอ่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังหรือด้านอื่น อ.ก.ค.ศ. สศศ. บรรยายพิเศษให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา
ในการนี้ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
กลุ่มงาน/งาน : สศศ.
เรียบเรียง : เกศรา อุทยานวิชา
ภาพ/วีดีโอ : สศศ./เกศรา อุทยานวิชา
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Exit mobile version