วันที่ 23 พฤศจิกายน 65 นายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ซึ่งการร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 ร่วมเป็นเกียรติอย่างคับคั้ง ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 65