วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร เข้ารับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565
การเข้ารับรางวัลดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูเข้ารับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย
 
✳️ระดับสถานศึกษา : รางวัลโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ
✳️ผู้บริหาร : รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 ราย
✳️คณะครู และบุคลากร : รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม จำนวน 43 ราย
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 85