วันที่ 22 พฤษภาคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ท่าน คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ต่อครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา พร้อมกันนี้ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ครูดีในดวงใจ นักเรียนที่มีจิตอาสา และรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช/อับดลรอหมาน/ทัศริยา และสมภพ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 57