วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับนายสุดชาย แสนบุตรลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช พร้อมคณะฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสาขาอาชีพ
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิร
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 103