📣กิจกรรมทัศนศึกษา พัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนไป-กลับ
วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำนักเรียนกลุ่มไป-กลับ คณะครู และบุคลากร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยเรียนรู้ผ่านการชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema เเละ เรียนรู้ผ่านการเล่นใน ฮาร์เบอร์แลนด์ TERMINAL21 KORAT
กลุ่มงาน/งาน : งานนักเรียน ไป-กลับ
เรียบเรียง : ชลลดา บุญธรรม
ภาพ/วีดีโอ : อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
 
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 51