วันที่ 21 กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) โดยให้มีการจัดบูธแสดงผลงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและองค์กรต่อไป
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารบุคคล
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช / ประสิทธิ์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 51