วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะฝ่ายบริหาร คุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา นำโดย ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมช่วงเชื่อมต่อในการส่งนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
 
Post Views: 79