โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าร่วม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 (รวมทั้งสิ้น 20 สถานศึกษาในกลุ่ม 4)ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
ในกิจกกรมการจัดงาน
1. การประชุมการอบรม วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี
2. การเข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ รวมกีฬา 6 ประเภท สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่ม 4 (รวมทั้งสิ้น 20 สถานศึกษาในกลุ่ม 4 ) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
จังหวัดอุบลราชธานี
3. งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในทุกกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 20 สถานศึกษา
ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4
 
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียบเรียง : นายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Exit mobile version