วันที่ 19 ธันวาคม 65 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ได้เข้ามาจัดกิจกรรมวิทยาศาสาตร์ ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสาธิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ และกระบวนการคิด วิเคราะห์ การตั้งสมมุติฐาน เป็นต้น ขอขอบพระคุณที่เข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนในวันนี้
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรียบเรียง : ชลดา บุญธรรม
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 65