วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะ เยี่ยมชม และให้กำลังใจแก่ลูก ๆ ที่พักนอนประจำจัดกิจกรรมตลาดนัดหอนอน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกันรังสรรค์เมนูอาหารของแต่ละหอนอน เพื่อนำมาจำหน่าย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้แสดงความสามารถ และฝึกความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 49