วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 งานอนามัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย นำโดยคุณครูชุติมา คงแรงดี คุณครูมาลี นิลล้อม และตัวแทนนักเรียนหอนอน จำนวนหอละ 2 คนเข้าร่วมกิจกรรม ตามบริเวรจุดต่าง ๆ ที่มีน้ำขังภายในโรงเรียน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
กลุ่มงาน/งาน : งานอนามัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : ชุติมา คงแรงดี
ภาพ/วีดีโอ : ชุติมา คงแรงดี
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 56