ในการนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาส

Post Views: 49