วันที่ 16 ธันวาคม 65 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ และนางสาวณัชชา ฉลาดเอื้อ ผู้ดำเนินงานตามโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในงาน CPF School Partner 2022 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI)
ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทย และร่วมสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ School Partner (SP) ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการร่วมตัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน
 
หน่วยงาน : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : ณัชชา ฉลาดเอื้อ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
 
 
 
Post Views: 38