วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2655 ณ ห้องประชุมสาธร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่งผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี ซึ่งการประชุมมีจุดประสงค์เพื่อ ให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามมาตรฐานเเละหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยอาศัยอำนาจอาศัยอำนาจตามข้อ 5 และข้อ 8 ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561
 
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. ดร.มะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม
3. ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนนทบุรี
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : ชลดา บุญธรรม
ภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช/เกศรา
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 82