วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหารให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และบุคคลออทิสติก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช / อัลดลรอหมาน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 16