วันที่ 15 กันยายน 2565 นางอารีย์ รักษาสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียน คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้นอกสถานที่โดยการชมภาพยนต์ ณ เทอร์มินอล 21 โคราช
ซึ่งการกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่การเรียนรู้ในโลกกว้าง นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ฝึกทักษะการดูแลตนเอง ทักษะชีวิต สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย มีแผนเผชิญเหตุ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน คณะกรรมการฝ่ายบริหารที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : ประสิทธิ์ สิมพร
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 121