โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 13 มกราคม 66 จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 66 นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ในฐานะประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งอ่านสารวันเด็ก จากพณ ฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่นักเรียน คณะครู และบุคลากร ในการนี้ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รู้รัก สามัคคี รู้หน้าที่ของตนเอง เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และใฝ่เรียนรู้ โดยในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียน จับฉลากของขวัญ ฐานกิจกรรมนันทนาการ ฐานให้ความรู้จากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา การมอบทุนให้แก่นักเรียนจากผู้ใหญ่ใจดี อีกทั้งยังมีการจัดบูธอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเต็มอิ่ม
 
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช/ทัศริยา
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Exit mobile version