วันที่ 12 มกราคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 โดยมีนายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงวุฒิ และนางสาวอัญอานัณท์ รัตนะดิสรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางศิราวรรณ ทัพวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
การประเมินดังกล่าวมีผู้ที่เข้ารับการประเมินจำนวน 2 ราย ได้แก่นายสุรศักดิ์ ใหญ่เลิศ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และนางสาวชุติมา คงแรงดี วิชาเอกแพทย์แผนไทย หลังจากเสร็จสิ้นการประเมิน ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ให้แก่นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 36