วันที่ 12 พฤษภาคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งร่วมหารือ และวางแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมไทรงาม

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารทั่วไป
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 62