วันที่ 10 สิงหาคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมงานแสดวมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และคุณประโยชน์ของผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้มีข้าราชการครู ของโรงเรียนจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย คือ นางดวงแก้ว มณีกุล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 30