วันที่ 10 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบุคคลออทิสติกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผ้าพิมพ์ลายใบดอก ECO PRINT สำหรับผู้พิจารณา ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สนใจ ณ อาคารปฏิบัติการทักษะฝึกอาชีพเด็กสติปัญญาและออทิสติก (DSC) ศูนย์ฝึกวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
กลุ่มงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เรียบเรียง : พลอยใจ เพ่งพิศ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : พลอยใจ เพ่งพิศ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 36