📣วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ PA ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ณ ห้องประชุมสาธร (STUDY & CONFERENCE ROOM)
การอบรมดังกล่าวมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการครู จำนวน 57 คน ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชียวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา หวังว่าคณะครูจะนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดทำ PA ในโอกาสต่อไป…
 
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวน
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช / ประสิทธิ์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 91