วันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายวรพล ธุลีจันทร์ และนางธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนประจำ รวมทั้งหมด 50 คน ร่วมโครงการวิ่งด้วยกันโคราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้ออกกำลังกาย เดือนละ 1 ครั้ง ณ ลานนวมิทร์ หอนาฬิกา สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มงาน/งาน : งานกิจกรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวน
ภาพ/วีดีโอ : นางศิราวรรณ ทัพวิชัย
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 65