วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่นางสาวสุพัตรา จันทเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรที่ได้ร่วมมาส่งรองผู้อำนวยการ ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 24