วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ใหญ่เลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ นางสาวชุติมา คงแรงดี วิชาเอกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การประเมินดังกล่าว
กลุ่มงาน : บริหารงบประมาณและบุคลากร
 
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 36