วันที่ 1 พฤษภาคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรร่วมดำเนินการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ และบริเวณอาคารเรียนราชพฤกษ์
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : ทัศริยา เสียงไพเราะ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 60