วันที่ 5 เมษายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ของโรงเรียน จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

  1. นางสาวเพ็ญนภา สีโพธิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
  2. นางสาววรรณิศา เหมเมือง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์
  3. นายวณัฐพล ตุ่นแก้ว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกการเงินและการบัญชี

ต่อด้วยเวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันสงกรานต์ ปี 2565 พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนางพัชรินทร์ อาบสุวรรณ ครู คศ.1 ในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ

ภาพ/วีดีโอ : วิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

 

Post Views: 92