สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย “ ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจ Big Cleaning day“

วันที่ 1 มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณโดมอเนกประสงค์ และพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว พัฒนา และปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด และปลอดภัย กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคลากรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล เป็นอย่างดี

กลุ่มงาน/งาน : บริหารทั่วไป

เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

 

Post Views: 89