วันนี้ (29 กันยายน 63) เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการ ของกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 จัดขึ้นที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ประกอบไปด้วย 1. นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28จังหวัดยโสธร 2. นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 3. นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 4. นางพรสวรรค์ วงษ์บุตรดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 5.นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงาน/งาน : - เรียบเรียง : เกศรา อุทยานวิชา ภาพ/วีดีโอ : เกศรา อุทยานวิชา เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 111