🎉วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. เด็กชายณัชชนนท์ ฉันงูเหลือม
2. เด็กชายเก้ากันยา ทิมโคกกรวด
3. เด็กชายทรงเกียรติ กล้าแข็ง
4. นายวีรภัทร เส็งนา
5. นายกฤษฎา คำพิลานนท์
ทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายผ้ารำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 และปี 2564 ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์
ภาพ/วีดีโอ : รักษ์พิชยา ภัทรชัยชนม์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
Youtube : NMP Channal
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 63