วันที่ 11 มิถุนายน 2566 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวณัฐธิดา นูเร ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำนักเรียนประจำที่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองให้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันการติดไข้หวัดใหญ่ รอบที่ 1 รวมทั้งหมด 33 คน โดยมีครูหอนอนนอนและครูอนามัยโรงเรียน ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา ชั้น 4
กลุ่มงาน/งาน : งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวน
ภาพ/วีดีโอ : นายอับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 44