วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดดนตรีไทย รวมถึงแสดงความยินและให้กำลังนักเรียนในการพัฒนาตนเองต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าร่วมการประกวด อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะด้านดนตรีไทย มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดี ๆแบบนี้ หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป
ภาพ:อัศม์เดช อินเสน เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 110