โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

มอบรางวัลคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 6 กรกฎาคม 65 เวลา 08.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ ในการนี้งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ให้ความรู้ ประวัติความเป็นมา และเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม กลุ่มงาน/งาน : งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม /กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Exit mobile version