โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จำนวน 4 ราย ๆละ 12,000 บาท ประกอบด้วย

  1. นายธนดุล แนมขุนทด สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  2. นางสาวกนกพร ยืนยงค์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  3. นายปภังกร วงษ์รัตนกุล สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  4. นางสาวลลิตา ธงยศ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

กลุ่มงาน/งาน : งานการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มบริหารวิชาการ

เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ

ภาพ/วีดีโอ : อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Exit mobile version