มอบกระเช้าให้แก่ผู้มีอุปการะคุณที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566
ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมมอบกระเช้าให้แก่ผู้มีอุปการะคุณที่ให้การส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ได้รับกำลังใจที่ดีจากผู้มีอุปการะคุณดังกล่าว เพื่อนำมาพัฒนางานให้เกิดผลสำเร็จในปีกระต่ายทองนี้
 
กลุ่มงาน/งาน : ชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครื่อข่าย กลุ่มบริหารทั่วไป
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 65