โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ พิธีไหว้ครูในวันนี้ ประกอบด้วยพิธีเจิมหนังสือใหม่ นักเรียนใหม่ การนำพานไปไหว้ครู เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา และความเคารพต่อคุณครู การแสดงความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการประกาศรางวัลให้แก่นักเรียนในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการเรียนดีเด่น ด้านนักเรียนต้นแบบ ด้านนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เป็นต้น อีกทั้งยังมอบรางวัลให้แก่คุณครูผู้สอนดีเด่น คุณครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย ขอบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 นักเรียน คณะครู บุคลากร เข้าร่วมภายใต้มาตรการความปลอดภัย กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : ทัศรียา/ชูเกียรติ/กิตติธัช/พีระนัย/สมภพ/ เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Exit mobile version