📣วันที่ 13 กันยายน 2565 นายทนง ปราชญ์ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมทักษะวิชาการ “วันวานโคราช ด๊ะดาดของดี๋” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โดมอเนกประสงค์
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ทักษะวิชาการ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดนิทรรศการให้นักเรียนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ จำนวน 13 ฐานการเรียน โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา จำลองเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณค่า นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต
ในการนี้โรงเรียนได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจากนายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ฐาน กล่าวมุทิตาจิต พร้อมด้วย ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกล่าวมุทิตาจิตผ่านระบบ Zoom meeting ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. ครูวงจันทร์ บุญเรืองอุดม ครูชำนาญการพิเศษ
2. ครูฐิติพรรณ ก้านจักร ครูชำนาญการพิเศษ
3. พ่อลำพรรณ แช่มอินทร์ ลูกจ้างประจำ
4. แม่ไสว สีพูน ลูกจ้างประจำ
5. แม่ละออง แช่มอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
ทุกท่านจะอยู่ในใจพวกเราชาวนครราชสีมาปัญญานุกูลตลอดไป ขออวยพรให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ด้วยรักและผูกพัน ❤️❤️
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช/ประสิทธิ์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 58