วันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พิธีดังกล่าวประกอบไปด้วยการลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว และการมอบโล่ และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เป็นบุคลากรทางการลูกเสือดีเด่น ด้านสายบริหารและครูผู้สอน ประจำปี 2564 นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ให้คณะครู บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดำเนินงาน: กลุ่มบริหารทั่วไป ถ่ายภาพ/วีดีโอ: อัศม์เดช / เกศรา /อับดลรอหมาน เรียบเรียงข่าว: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 104