วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วยการกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารทั่วไป
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช / อับดลรอหมาน /ทัศริยา
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 58